Federace profesních odborů

,,Jsme organizace silná, otevřená, demokratická a jednotná"

Obhajujeme oprávněné zájmy všech našich členů a zaměstnanců


 

Prosazujeme sociální, pracovní, mzdové a životní potřeby


 

Obhajujeme profesní zájmy našich členů a chráníme jejich práva


 

Jsme moderní a hrdou odborovou organizací